Rozwijaj ASPAE razem z nami!

W dalszym ciągu rozwijamy naszą firmę. Sprawdź, czy możesz nam pomóc i zrealizować jedno z naszych zamówień! Poniżej znajdziesz wszystkie aktualne zapytania ofertowe wraz z niezbędnymi plikami.

Twórz z nami technologię jutra!

Aktualne zapytania ofertowe

Transport stanowiska wystawienniczego

Cel: Celem zamówienia jest przetransportowanie stanowiska wystawienniczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami na wydarzenie targowe w Norwegi oraz transport z wydarzenia powrotem do siedziby spółki.

Czas realizacji: Określony w zapytaniu

Okres zbierania ofert: 30.07.2018 -10.08.2018

Pliki:

Opracoanie technologi elementów kompozytowych, elementów stalowych, cięcia laserem oraz druku RP

Cel: Opracowanie technologii wytwarzania elementów kompozytowych oraz stalowych do zastosowania w systemach do napowietrzania akwenów wodnych

Czas realizacji:

Pliki:

Usługi inżynieryjne

Cel: Opracowanie dokumentacji techniczno-technologicznej, przeprowadzenie analiz wytrzymałościowych oraz przygotowania instrukcji zgodnej z wymogami CE dla konstrukcji małogabarytowej turbiny wiatrowej

Czas realizacji:

Pliki:

Close Menu